Galériajedinečné momenty, ktoré som zachytila

ZUZKA a PALI
ZUZKA a PALI
SISA a JOJO
JARMILA a MATTHEW
ZUZKA a PAVOL
JANKA a TOMÁŠ
...